понеделник, 19.11.2018

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове представяме  мотиви за приемане на  изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сандански.