вторник, 28.01.2020

Във връзка с изискванията на Закона за общинската собственост, Ви предоставям проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Сандански за календарната 2020 година.