сряда, 17.04.2024

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 4 от ЗНА, чрез настоящето публикуване на изменението и допълнението на Наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Сандански, се предоставя възможност на заинтересованите лица в 30 дневен срок, считано от датата на публикуването 17.04.2024 г., да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на ел. поща: oba_sandanski@abv.bg, както и в сградата на община Сандански, на адрес: бул. „Свобода“, № 14, партерен етаж.