сряда, 17.04.2024

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящето публикуване на изменението и допълнението на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански, се предоставя възможност на заинтересованите лица в 30 дневен срок, считано от датата на публикуването 17.04.2024 г., да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на ел. поща: oba_sandanski@abv.bg, както и в сградата на община Сандански, на адрес: бул. „Свобода“, №14, партерен етаж.