петък, 15.12.2023

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.12.2023 год., за предложения и становища по настоящия проект на приемане на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail адрес : oba_sandanski@abv.bg.