понеделник, 14.11.2022

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, чрез настоящето публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопастността на движението и дисциплината на водачите на превозните средства на теритоията на община Сандански, се предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на ел. поща: oba_sandanski@abv.bg, както и в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер.