понеделник, 17.05.2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.05.2021 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански.  Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.