понеделник, 22.02.2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2021 год., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сандански.

Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail адрес : oba_sandanski@abv.bg.