петък, 19.02.2021

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сандански и издаване на сертификат клас В на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2021 г., за предложения и становища по предложения проект.

Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“, № 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.