понеделник, 29.06.2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.06.2020 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански. Предложения и становища могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.