понеделник, 28.05.2018

След промяната на предназначението на имотите от поземления фонд и  строителство на обектите, същите ще останат публична общинска собственост.  С реализацията на проекта и изграждането на обекти: „Обществен паркинг и кът за отдих“ с. Рожен; „Спортни и детски площадки, зелени площи и елементи на парковата инфраструктура“ с.Склаве; „Спортен комплекс – стадион“ с.Лебница, общ.Сандански се цели трайно задоволяване на обществените потребности на населението на съответните населени места, на жителите и гостите на община Сандански.

Предложение с изх. № 0800-207/21.05. 2018г. може да бъде свалено ТУК.