понеделник, 11.03.2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.03.2019 год., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail : oba_sandanski@abv.bg.