вторник, 10.09.2019

Предложение за допълване на План за действие за общинските концесии на община Сандански (2018-2020г.), приет с Решение № 10/31.01.2019г., изм. с Решение № 88/19.04.2019г. на Общински съвет – Сандански, с обект представляващ Първи етаж от сградата на Градски универсален магазин може да бъде изтеглено ТУК.