сряда, 14.04.2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.04.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Сандански.

Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“, № 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.