петък, 23.10.2020

Предложение на кмета на община Сандански – Атанас Стоянов относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2020 г. може да бъде изтеглено ТУК.