вторник, 14.05.2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 15.05.2019 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци в община Сандански. Предложения и становища могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.