вторник, 09.01.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА КИРИЛ КОТЕВ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО „ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ“

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 09.01.2018 година за предложения и становища по настоящия проект на Правилника за организацията и дейността на звено „Общински инспекторат“ към администрацията на община Сандански, предвид необходимостта от регламентиране дейността на новосъздаденото звено „Общински инспекторат“.

Предложенията и становищата могат да се подават в Центъра за административно обслужване, бул. „Свобода“ №14, партер, (Деловодство) или на и-мейл адрес oba_sandanski@abv.bg.