понеделник, 19.11.2018

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и училищата на територията на община Сандански.