четвъртък, 20.02.2020

На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА и чл. 103, ал. 1, т. 6 от ЗФВС и чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Сандански се предлага Предложение с вх. № 172/ 18.02.2020 г., което може да бъде изтеглено ТУК.