вторник, 23.11.2021

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения  срок от 30 дни, община Сандански  чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова Наредба на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.