понеделник, 07.06.2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 07.06.2021 г. за предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите на територията на община Сандански.

Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.