понеделник, 19.11.2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански. Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на и-мейл адрес: oba_sandanski@abv.bg.