понеделник, 03.12.2012
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методии” с. Дамяница

90 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Първото училище в село Орман чифлик/преименувано през 1934 година в Дамяница/ е било открито през далечната 1919 година.То е от най-старите учебни заведения в Пиринския край. Бедни са думите на благодарност,бледи са спомените,които ни връщат назад,за да ни напомнят,че преди 90 години будни и ученолюбиви българи са засели семената на знанието в този изстрадал край на Родината.Засятото дава своя богат урожай . Със своята история и традиции училището се превръща в притегателен център за запазването на българщината не само в селото,но и в района.

И така през годините растат и се множат успехите на училището.Много са незабравимите моменти – те се помнят от всички.Хиляди са преминали през класните стаи и носят в сърцата си спомена за училището и гордостта,че са следовници на училище с богата история.

Днес в красива и просторна сграда се обучават 219 ученика под ръководството на 18 учители и възпитатели.Със своята квалификация и професионални качества,с чувството си за отговорност те решават поставените задачи при обучението на децата.Училището е средищно – осигурен е транспорт с училищни автобуси за извозване на учениците от съседните села.

Училището предоставя условия за съвременен образователен процес.Образователната концепция е съобразена с интересите и потребностите на учениците.Разполага с добре оборудвани кабинети по химия, биология,физика и прекрасна закрита спортна база и открити спортни площадки за волейбол, баскетбол,хандбал,минифутболно игрище и много добре поддържана библиотека с богат фонд,прекрасна сбирка по краезнание,в която е събрана историята на този район.

Училището предлага обучение в ЗИП по БЕЛ,физическа култура и спорт,музика,в прекрасен компютърен кабинет, свързан с Интернет, се обучават учениците от V – VІІІ клас. Постоянна грижа на ръководството е непрекъснатото обновяване и подобряване условията на обучение и труд в училището.

Учениците могат да се включат в допълнителни извънкласни дейности,които се предлагат в училището.Гордост за училището е сбирката на групата по краезнание,отборът по хокей на трева е сред най-добрите в този спорт,ученическият хандбал също е носил успехи на училището.

Директор – Димитър Кехайов
0885395756
07430/2374
ou_damianica@abv.bg
Уебсайт: http://ou-damianica.com