сряда, 03.10.2012

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА НАРОДНО ЧИТЕЛИЩЕ

“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. СКЛАВЕ

1. Име на читалището – Народно читалище “Климент Охридски

2. Адрес – с.Склаве, ул. “1-ви май” № 2, община Сандански, област Благоевград, телефони: 0885425845 и 0882024290

3. Председател – Пламен Щерев Манолев

4. Настоятелство – 3-ма членове в състав

– Пламен Щерев Манолев

– Методи Петров Георгиев

– Емил Петров Атанасов

5. Историческа справка

По спомени на възрастни жители читалище в с.Склаве е било учредявано още през 1926 г. под името на “Черноризец Храбър”, но по документи читалището е основано на 01.03.1935 г.

Негов пръв председател е бил тогавашния кмет на община Склаве г-н Петър В. Кръстев от гр. София, подпредседател е бил г-н Тодор Манасиев – учител в прогимназията в с.Склаве, а за секретар е бил избран г-н Димитър Иванов Станев – от Ловешко, тогавашен директор на училището в с.Склаве.

Още с учредяването и основаването към читалището е била развита театралната и певческата хорова самодейност, като театралния колектив е изнасял в годината по 3-4 пиеси за по-големите селски празници и през 1979 г. на Четвъртия републикански фестивал с пиесата “Татул” от Георги Караславов беше оценен от професионално жури със сребърен медал.

В певческата самодейност към читалището е съществувал женско тригласен народен хор и мъжки тригласен хор за школувано пеене, под ръководството на Методи и Яне Зойкови.

6. Дейности

а/ женска фолклорна група за песни танци и обичаи – започва дейността си от 1962 г. и е жив носител на фолклорното богатство от района. Оценявана е само със златни медали от 10-те събора на народното творчество “Пирин пее” и “Копривщица 95”

б/ мъжка фолклорна група – певческа със съпровод на фолклорен оркестър – наред с високите отличия от съборите на народното творчество има записи в радио София, радио Благоевград и българска телевизия н РТЦ Благоевград, Унгарската и Белгийската телевизия и един видеофилм с 22 песни н МТ “Родина”. Предстоят снимки на още 16 записани песни.

в/ детска фолклорна група /момичета/ със съпровод на оркестър съществува от 1980 г. Възобновява дейността си през 2003 г. и взема участие в ІХ-тия събор на народното творчество “Пирин пее – 2004”. Оценена е с бронзов медал.

г/ детска фолклорна група /момчета/ от ромски произход – пеят със съпровод на оркестър. Участвали са в двата последни събора “Пирин пее” и бяха оценени със златни медали.

д/ детска певческа танцова група – съществува от 2004 г. и от Х-тия събор “Пирин пее – 2006 г. се завърна със златен медал.

На Първия общински фолклорен фестивал “Фолклор на зелено” детските групи бяха оценени със златен, а женската група със сребърен медал.

е/ Библиотека – с 9410 тома книжен фонд, със 155 читатели, раздадена литература – 1520.

ж/ етнографски кът – с 25 експоната.

7. Традиционни културни прояви – “Бабин ден”, среща с Баба Марта и с Дядо Коледа, Празника на селото “Св. Дух”, Празника на Склавското вино, и най-големия в Югозападна България тридневен “Турички панаир” на който наред с търговската дейност в центъра на селото се организира богата художествена и увеселителна програма.

8. Снимки

а/ на читалищна сграда – 1 бр.

б/ на фолклорните групи – 17 бр.

с. Склаве Председател:

22.01.2008 г. /П. Манолев/

Секретар:

/М. Георгиев/