вторник, 13.12.2016

Системата за прием на ученици в първи клас е утвърдена от кмета на община Сандански – Кирил Котев. Разработването е продиктувано от изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище. Чрез приемане на тази система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Сандански ще бъдат въведени ясни правила за всички общински училища.

Целия документ е сканиран и може да бъде изтеглен ТУК