събота, 09.04.2016

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища

 

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

  • здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
  • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
  • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Наредба за условията и реда за записване отписване преместване на деца в яслени групи към детските градини и в общинските детски градини на територията на община Сандански

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

– ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

– Приложение 4 – Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от Общинска администрация, град Сандански

Със Заповед № ОКССД/ 01.08.2016 г. на кмета на община Сандански и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се променят наименованията на детските заведения в община Сандански както следва:

Детска градина „Дора Габе”, гр. Сандански
Директор – Аделина Павлова
Адрес: гр. Сандански, ул. Шипка №3
Телефон: 0894/ 453786 – Директор; 0894/ 453786 – Домакин
Имейл: info-100904@edu.mon.bg

Детска градина „Здравец”, гр. Сандански
Директор – Янка Василева
Адрес: гр. Сандански, ул. „Цар Симеон” №1
Телефон: 0894/409764
Имейл: info-100905@edu.mon.bg

Детска градина „Първи юни”, гр. Сандански
Директор – Галя Вангелова
Адрес: гр. Сандански, ул. Георги Казепов №9
Телефон: 0894 34 91 41
Имейл: info-100901@edu.mon.bg

Детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Директор – Мария Василева
2800 гр. Сандански, Ул.”Теменуга” №2

Имейл: info-100902@edu.mon.bg

Директор- 0892234642

ЗАС -089 5598 845

Касиер-домакин-0894485810

Детска градина „Радост”, гр. Сандански
Директор -Верка Мигдалова
Адрес: гр. Сандански, ул. Солунска № 35
Телефон: 0746/2 28 86
Имейл: info-100903@edu.mon.bg

Детска градина „Слънце”, с. Ново Делчево
Директор – Райна Цветкова
Адрес: с. Ново Делчево, ул. Хаджи Димитър №2
Телефон: 0894 721 682
Имейл: info-100906@edu.mon.bg

Детска градина „Еделвайс“, село Катунци
Община Сандански, с. Катунци
Директор – Мариана Варсаминова
Телефон: 0885 64 64 37
info-100908@edu.mon.bg

Детска градина ”Великденче, с. Склаве
Община Сандански, с. Склаве
Директор – Светла Граматикова
Тел. 0894 485917
Имейл: info-100907@edu.mon.bg

Централни детски ясли
Директор – Симеонка Аргирова
2800 гр. Сандански, ул. „Одрин” № 1

Имейл: simeonka_argirova@abv.bg