петък, 24.02.2017

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на бюджета на неспециализирани училища в община Сандански:

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на бюджета на детските градини в община Сандански:

Заповед за утвърждаване ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на детски градини на територията на Община Сандански за 2021 г., съгласно Приложението.