понеделник, 03.12.2012

с. Поленица, община Сандански
Директор: Радка Тупавичарова
Тел. 0885395747
nu_polenica@abv.bg

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий е учебно заведение в Сандански. Учебното заведение предлага обучение по специалност в паралелка преподаване на български език, СИП обучение, обучение в Зелени училища, училищен психолог, свободно избираем чужд език, занималня за първи клас, обучение на първокласници. Финансирането на институциата е общинско, а обучението на учениците се извършва на една смяна.

 

 

Планирани и отчетени разходи по бюджет 30 09 2013 г. НУ с. Поленица