понеделник, 11.03.2013

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански

Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански