сряда, 24.04.2013

Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански 04.04.2014 г.

Предложение за промяна в Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Сандански