понеделник, 17.03.2014

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ актуализирана

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Заявление за закриване на партида на недвижим имот

Заявление за отписване на зъдължения по давност