петък, 09.11.2012

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ актуализирана

Предложение до ОбСъвет за промяна Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Образец Декларация за освобождаване от такса смет за физически лица

Образец Декларация за освобождаване от такса смет за юридически лица