четвъртък, 27.09.2012

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНАТА ЧИСТОТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1./1/. Тази наредба определя опазването на общинската собственост, опазването и охраната на обществения ред на територията на община Сандански.

/2/. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и юридчески лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на общината.

 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

Чл.2. Забранява се на обществени места ,на улиците, тротоарите, парковете, стадионите, културните и спортните зали, вътрешно кварталните градинки, междублоковите пространства, в предназначените за общо ползване части от сгради и др територии.

1.Хазартни игри

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв.

2. Консумация на спиртни напитки

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв.

3.Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв.

4.Продажбата на бомбички /пиратки/, хвърлянето им, както и хвърлянето и възпламеняването на други предмети и запалителни материали.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв.

5 Поставяне на стари купета от автомобили, както и спрени от движение моторни превозни средства по уличните платна и оформени празни пространства и тротоари.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв.

6. Разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табелките, пейките, автобусни навеси, пътни знаци, чешми, фонтани, съораженията поставени в детските и спортните площадки и на обществени места за общо ползване, осветителните тела , билбордовете и други реклами.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв.

7. Траурните шествия по улиците на града, организирането на светски, религиозни и др. мероприятия на обществени места без уведомяване на общината по установения ред.

При нарушение са налага глоба от 50 до 500 лв.

Пълният текст на наредбата