Видяна 337 пъти

Временно преустановява дейността си Детската кухня към Дневни ясли „Обич“

Спазвайки Заповедта на Министъра на здравеопазването и с оглед опазване здравето на децата и служителите в детската градина, в срок от 22 до 31 март 2021 г., Детската кухня към Дневни ясли „Обич“ временно ще преустанови дейността си.

Родителите, които вече са закупили купони за този период, ще могат да ги ползват след отварянето на Детската кухня.