Видяна 10 264 пъти

Програма за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради-Сандански

Дата: 29.01.2015 г /петък/

Ръководство за попълване на бланки етап 2

  • В ръководството е описано начина за попълване на всички бланки, касаещи втория етап от проекта.
  • Бланките могат да бъдат изтеглени от ТУК

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

21.01.2016 г.

Във връзка с големия интерес на гражданите за кандидатстване за енергийна ефективност на българските домове /Саниране/ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 ”Енергийна ефективност в периферните райони по Приоритетна ос 2 Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година, Ви уведомяваме, че поради изчерпване на финансовия ресурс, приемът на Заявления за създаване на Сдружения на собственици  ще се извършва до 22.01.2016 г./петък/.

        Определените със Заповед № СПЕ-2 от 12.01.2016 г. служители на община Сандански, ще дават разяснения по документите от втори етап на  Регистрираните в публичният регистър на община Сандански сдружения на ет. 1, стая 101.

Община Сандански стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

При осигуряване на допълнителен  финансов ресурс  приемът на документи ще бъде възобновен и заинтересованите лица ще бъдат своевременно уведомени.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

28.12.2015 г.

Уважаеми Дами и Господа,

 

Представители на община Сандански стартират кампанията „BG16RFOP001-2.001  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, по приоритетна ос 2 : „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Програмата е за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с цел достигане на енергиен клас „С” в териториалните граници на град Сандански. 

Представители на община Сандански са на разположение на заинтересованите лица за консултации и съдействие:

Всеки делничен ден (понеделник – петък)

Работно време: от 08:00 до 19:00 часа

Място:  в сградата на община Сандански , етаж 1, стая № 101.

  

Образци и информация можете да намерите на електронната страница на община Сандански:  www.sandanskibg.com

 Изтеглете необходимите документи:

За информация моля позвънете на телефони:

0882/011 084 – Валентина Костадинова /email: v.kostadinova@www.sandanski.bg

0882/050 185 – Васил Гаджелов / email: v.gadzhelov@www.sandanski.bg

0884/377 249 – Атанас Илиев / email: at.iliev@www.sandanski.bg