Видяна 106 пъти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

График за провеждане на демонстрациите за гласуване

Дата Час Населено място Място на провеждане
16.9.2022 09:00-12:30 С.ПЛОСКИ Клуб на пенсионера
16.9.2022 09:00-12:30 С.ВЪЛКОВО Клуб на пенсионера
19.9.2022 09:00-12:30 С.СТРУМА Читалище „Н. Вапцаров“
19.9.2022 09:00-12:30 С.ЛЕБНИЦА КМЕТСТВОТО
20.9.2022 09:00-12:30 С.ЛЕШНИЦА КМЕТСТВОТО
20.9.2022 09:00-12:30 С.ДАМЯНИЦА КМЕТСТВОТО
21.9.2022 09:00-12:30 С.НОВО ДЕЛЧЕВО Клуб на пенсионера
21.9.2022 09:00-12:30 С.СКЛАВЕ КМЕТСТВОТО
23.9.2022 09:00-12:30 С.ПОЛЕНИЦА КМЕТСТВОТО
23.9.2022 09:00-12:30 С.ДЖИГУРОВО КМЕТСТВОТО
26.9.2022 09:00-12:30 С.КАТУНЦИ КМЕТСТВОТО
26.9.2022 09:00-12:30 С.ПЕТРОВО КМЕТСТВОТО
27.9.2022 09:00-16:30 ГР. САНДАНСКИ Площад „България“
27.9.2022 09:00-12:30 С.ЛЕВУНОВО Ритуална зала
28.9.2022 09:00-16:30 ГР. САНДАНСКИ Площад „България“