Видяна 118 пъти

РСПБЗН-Сандански призовава за спазване на правилата за пожарна безопасност

От началото на месец февруари РСПБЗН – Сандански е участвала в ликвидирането на редица пожари в сухи треви и на горими отпадъци. Част от пожарите се разпространиха значително и обхванаха големи площи сухи треви, храсти и необработваеми земи. В тази връзка отново призоваваме гражданите да спазват следните правила за пожарна безопасност:

  • Да не изгарят горими отпадъци, суха растителност, храсти и други растителни остатъци;
  • Да не палят открит огън и да не използват открити огнеизточници в земеделските земи и около тях;
  • Да не палят огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване, както и в близост до горски и земеделски територии;
  • В никакъв случай де не палят огън за почистване на свободните дворни площи около жилищните сгради и селскостопанските постройки;
  • В края на отоплителния сезон да почистят комините от сажди при необходимост;
  • Да внимават при използване на отоплителни уреди на твърдо гориво и електрически отоплителни и нагревателни уреди, като не ги оставят да работят без надзор.

Неспазването на посочените правила може да доведе до възникване на пожари. При наличие на вятър и с оглед на сухото и топло време през следващите дни има голяма опасност пожарите в земеделски и горски територии да се разпространят на големи площи и разстояния, както и да предизвикат материални загуби.

Затова още веднъж призоваваме гражданите да бъдат внимателни и да спазват правилата за пожарна безопасност!

 

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански