Видяна 91 пъти

ПРОЕКТ „3-1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА САНДАНСКИ“

Във връзка с удължаване на продължителността на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, на 27.06.2022 г. Община Сандански подписа допълнително споразумение (Анекс) към Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0094-C06 по проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сандански“, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19.

Главна цел на проекта:  Подготовка и доставка на топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сандански, за уязвими граждани на територията на община Сандански.

Бенефициент: Община Сандански

Стойност на проекта: 255 810.72 лв.

Продължителност на проекта: 01.01.2021 – 09.09.2022г.


Проект № BG05FMOP001-5.001-0094-C04 3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сандански“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19.