Видяна 35 пъти

Продължава обучението в електронна среда на учениците в община Сандански, с изключение на паралелките от I до IV клас, които са създали организация за тестване

По препоръка на директора на Регонална здравна инспекция – Благоавград, обучението от разстояние в електронна среда за учениците в община Сандански ще продължи и през следващата седмица (22.11.2021 г. – 26.11.2021 г.)
За учениците от I до IV клас, чиито родители са дали съгласие за тестване и техният брой е над 50% за паралелка, ще продължат обучението си присъствено.