Видяна 228 пъти

Приет е Бюджет 2024 на община Сандански

Вчера, на редовно заседание, Общински съвет – Сандански прие Бюджет 2024 на община Сандански.

Одобреният бюджет е съобразен с приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Сандански.

Общата рамка на бюджета за 2024 г. е 67 480 704 лв., от които за държавни дейности 46 664 120 лв., за местни дейности – 20 263 924 лв. и 552 660 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Инвестиционните разходи са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложните ремонти по изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа и имотите общинска собственост на територията на община Сандански.

Финансово-икономическата и социалната политика на община Сандански през тази и следващите години ще бъде насочена към постигане на по-добри резултати във всички сфери на обществения живот – здравеопазване, образование, социални дейности, техническа инфраструктура, култура, спорт и др.