Видяна 86 пъти

Покана за обществено обсъждане

Община Сандански кани всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на изработените горскостопански карти, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработения горскостопански план за горските теретории, собственост на община Сандански в района на дейност на ТП „ДГС Катунци“.

Срещата ще се проведе на 20.06.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на община Сандански. Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в община Сандански.

Писмени становища се приемат в сградата на община Сандански, адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14 до 19.06.2024 г.