Видяна 133 пъти

ПАРКЪТ НА САНДАНСКИ Е ЗАЩИТЕН! ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА СТОЯНОВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САНДАНСКИ ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ПУП ЗА ПАРК „СВЕТИ ВРАЧ“!

На редовно заседание на Общински съвет –Сандански, днес бе прието предложението на кмета на община Сандански – Атанас Стоянов за одобряване на окончателния проект на Подробен устройствен план /ПУП/ на парк „Свети Врач“.
С одобрения ПУП се защитава трайно общественият интерес, свързан с опазване целостта на парка като паметник на парковото и градинско изкуство и се утвърждават окончателно неговите по-големи граници.
Съобразно закона и приетите правила и нормативи в Плана, се ограничава застрояването, с изключение на мрежи на техническата инфраструктура, отрити общински обекти за спортни или културни дейности, площадки за игра, монументално – декоративни, информационни и рекламни елементи, мемориални места.
Площта на територията на приетия план /парк „Свети Врач“/ е 326.9 дка, като същинският парк е с площ 250.5 дка, а останалите 76.4 дка включват териториите на МБАЛ „Югозападна болница“, Летен театър, Спешна помощ, Плувен интернат и Интерхотел „Сандански“.
Приетото решение е успех! Изцяло ще бъде ограничено реализирането на частни инвестиционни намерения, различни от допустимите за паркова територия.