Видяна 114 пъти

ОТ 30.01.2023Г./ПОНЕДЕЛНИК /, ЩЕ СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 ДАНЪЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАТЯТ НА КАСИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САНДАНСКИ,НАМИРАЩА СЕ НА БУЛ. „СВОБОДА“№14, НА КАСИТЕ НА EASY PAY,ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ИЛИ ПО БАНКОВА СМЕТКА

  • BIC : IABGBGSF
  • IBAN : BG79IABG76488401313301
  • ВАЛУТА: BGN

КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

  • ДАНЪК СГРАДИ –  442100
  • ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ –  442400

ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ

ПЛАЩАТ НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ:

ПЪРВА ВНОСКА  – ДО 30 ЮНИ

ВТОРА ВНОСКА  – ДО 31 ОКТОМВРИ

НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ДО 30 АПРИЛ ЗА ЦЯЛАТА  ГОДИНА СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА ОТ 5% /ПЕТ НА СТО/

КАСИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ РАБОТЯТ ОТ 8.00-16.30 ЧАСА

ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН РАБОТЕН ДЕН ОТ МЕСЕЦА КАСИТЕ СА ДО 14.00 ЧАСА.

Приложение  №1 към Решение № 260 от 24.11.2022 г. Тук