Видяна 94 пъти

От понеделник започва приемът на документи за записване на деца в първи клас!

От 3 юни (понеделник) до 5 юни, включително, ще се приемат документи за записване на деца в първи клас.
Подаването на заявления се извършва на място в съответното училище.
Приемът на ученици в първи клас се осъществява според утвърдена Система за прием на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2024-2025 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Сандански.
Системата за прием, график на дейностите за прием в първи клас, прилежащите райони и заявленията за кандидатстване са налични в следния линк >>> https://shorturl.at/u6RWR