Видяна 111 пъти

Отбелязваме 22 март – Ден на водата с инициатива за децата на Сандански!

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и община Сандански организират съвместен празник под мотото „Вода за мир“.
За да се привлече вниманието на децата върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси, община Сандански съвместно с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ организират обща проява на открито.
Парк „Свети Врач“ ще се превърне в място за изява на децата, които ще имат възможност да развихрят своя талант като рисуват върху тениски и асфалт.
Честването на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА, ще се състои на 22 март 2024 г., петък от 10:00 ч. в парк „Свети Врач“, полянката над езерото.
Усилията ни и при тази кампания са насочени към подрастващите за повишаване интереса и възпитаване на отговорност към опазване на водата, знанията и ограмотяването по въпросите за водата и нейната роля в живота ни. Целта е всяко дете от най-ранна възраст да притежава достатъчно знания и да изгражда навици, свързани с опазването на водните ресурси.