Видяна 132 пъти

Обсъждане на предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Община Сандански, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планирането на социалните услуги, изготви Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Същото  бе публикувано на сайта на община Сандански за 30 дневен срок, считано от 16.02.2023 г. В тази връзка, на 22.03.2023 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на община Сандански, ще се проведе публична дискусия, на която участие могат да взема всички заинтересовани лица и жителите на община Сандански.