Видяна 178 пъти

НОВО УЛИЧНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД САНДАНСКИ

Започна подмяната на 1800 осветителни тела в целия град

Проектът за модернизация на уличното осветление бе спечелен миналата година, след като Министерството на енергетиката одобри внесеното от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов предложение.

Уличното осветление в града е амортизирано и енергоемко, често аварира и не е надеждно. С реализацията на проекта, осветителната система в целия град ще бъде изцяло заменена с ново, енергийно ефективно LED осветление. Вече започна демонтажа на старите осветителни тела и поставянето на новите, високоефективни LED лампи. Ще бъдат сменени общо 1800 броя осветителни тела на територията на град Сандански.

Предвижда се и изграждането на две фотоволтаични централи, които през деня ще произвеждат електрическа енергия, съхраняваща се в специална батерия. През нощта тази енергия ще бъде използвана за захранване на уличното осветление. По този начин около 10% от енергията, необходима за уличното осветление на града ни, ще бъде произведена безплатно от слънчевата светлина.

С изпълнение на проекта ще се постигнат важни за града и общината цели:

– Подобряване качеството на уличното и парково осветление;

– Значително намаляване на разходите за електрическа енергия за улично осветление;

– Намаляване годишните разходи за поддръжка и консумативи;

– Намаляване на вредните емисии, следствие пониженото потребление на електрическа енергия.

Новата модернизирана система за улично LED осветление ще промени облика на нощен Сандански и ще намали значително годишните разходи за електроенергия.