Видяна 111 пъти

Ново оборудване за Домашен социален патронаж в гр. Сандански

Община Сандански спечели проект „Доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Сандански“. Той е финансиран по целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Стойността на проекта е 49 500 лв. с ДДС, като 44 550 лв. се финансират от фонд Социална закрила“, а останалата част е съфинансиране от бюджета на община Сандански.

С реализирането на проекта ще се подобри работната среда на обслужващия персонал на Домашен социален патронаж – Сандански и ще се подпомогне социалната дейност на патронажа, чрез подновяване на материалната база със закупуването и доставка на ново кухненско оборудване. Ще се осигури и качествено, бързо и навременно приготвяне на храната за потребителите.

Услугата домашен социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции на местната власт, имаща за цел осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция.

Домашен социален патронаж – Сандански обслужва общо 667 души на територията на община Сандански. В това число – потребители на патронажа, потребители на „Топъл обяд“, МБАЛ „Югозападна болница“, Центрове за настаняване – Петрово, Защитено жилище и Център за настаняване, Вълково и Дневен център „Света Неделя“, гр. Сандански.