Видяна 189 пъти

„Майнкрафт“ за устойчиви градове – иновативен процес, ръководен от младежи за устойчива Европа

Община Сандански стартира международен проект по Програма  ERASMUS +  на Европейската комисия, в партньорство със седем организации от различни държави в  Европа, а именно Белгия, Португалия, Латвия, Германия, Италия и Полша, с продължителност 24 месеца и стойност 400 000 евро. Проектът е свързан с участие на младите хора в планирането на градската среда посредством  играта Майнкрафт.

Изпълнението на проекта има за цел да предложи на младите хора атмосфера на свобода и забавление, като им предостави възможност да приложат  уменията си от виртуалната среда на играта „Майнкрафт“ в реални проекти.

„Minecraft“ е видео игра, която позволява на играчите да построяват различни видове конструкции в триизмерен виртуален свят изграден от кубове. В режим на „Творчество“ играта позволява на играчите да използват неограничени ресурси,  с които да строят и експериментират. Играта развива креативността и пространственото мислене, насърчава решаването на проблеми свързани с изграждане на структури и оцеляване, също така изгражда умения у играчите за сътрудничество и работа в екип.

Чрез проекта ще се постигне заинтересованост и ангажираност у младежите, която да им даде възможност за реализацията им като опитни проектанти, архитекти и дизайнери, популяризиращи стойността на планирането и ролята му за постигане на устойчиво градско развитие.

Очаквайте скоро повече информация за изпълнението на проекта.