Видяна 668 пъти

Информация за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Публикувана е информация относно възможността за кандидатстване на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Информацията е качена в раздел ПРОГРАМИ – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МСЖ ПО ПВУ, в сайта на община Сандански.

Заявлението за участие с необходимите приложения се подава в срок до 17,00 ч. на 10.05.2023 г. на адрес: Община Сандански, бул. „Свобода” №14, в деловодството на Общинска администрация Сандански от 8:00 – 17:00 всеки работен ден.

Необходимите документи за регистрация на Сдружения на собствениците и Заявлението за интерес и финансова помощ могат да бъдат свалени от електронния сайт на община Сандански, раздел ПРОГРАМИ – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МСЖ ПО ПВУ.